Go to Top

Els homes prehistòrics segueixen sent uns grans desconeguts.

Els arqueòlegs, en el seu afany per comprendre el gènere humà, continuen perfeccionant les seves tècniques i procediments de recerca de forma sorprenent. Fa uns anys excavaven per trobar objectes en quantitat. Avui dia, recullen uns grams de terra i, mitjançant l'anàlisi del pol·len i les restes vegetals i òssies que contenen, són capaços de deduir com era el món en el qual aquells homínids vivien.

L'anàlisi genètica de l'ADN està reescrivint tot el que sabíem fins ara de la Prehistòria. La Fundació Aurora motivarà a arqueòlegs i especialistes perquè preparin documentació i informacions gràfiques que despertin la il·lusió en tots els nens i joves per conèixer els nostres avantpassats remots.

El Parc Arqueològic Mines de Gavà, ofereix un preciós exemple de com aconseguir entusiasmar els visitants. Sorprèn descobrir que fa 6000 anys centenars d'Humans es van reunir a Gavà per engegar una instal·lació minera i industrial tan potent, i que va exigir una organització que avui dia seria impossible de dur a terme amb aquells limitats mitjans.

MÉS INFORMACIÓ: